Τα παράθυρα το λογισμικό αποκατάστασης στοιχείων που σκληρών δίσκων ανακτεί τους χαμένους χαλασμένους αλλοιωμένους συντριφθέντες φακέλλους αρχείων όγκου κίνησης χωρισμάτων αποκαθιστούν ανακτούν το διαγραμμένο μη ανιχνευθέν απρόσιτο ΠΑΧΥ σύστημα αρχείων NTFS

Λογισμικό αποκατάστασης στοιχείων παραθύρων

Το λογισμικό αποκατάστασης στοιχείων παραθύρων πρόκειται να βρεί τα χαμένους αρχεία και τους καταλόγους σας από το FAT, FAT12, FAT16, FAT32, και υποστηριγμένο το NTFS σύστημα αρχείων. Το λογισμικό ανακτά όλο το στοιχείο σας που χάνεται λόγω διαγραμμένος/αλλοιωμένος/χαλασμένος/συντριφθείς χώρισμα, το disfunction ή ο ιός υλικού επιτίθεται κ.λπ....

Το λογισμικό μπορεί επίσης να ανακτήσει τον πίνακα κατανομής αρχείων σας στο FAT, τον πίνακα κύριων αρχείων και τον πίνακα χωρισμάτων στο σύστημα αρχείων NTFS. Αυτή η χρησιμότητα λογισμικού μπορεί να αποκαταστήσει τα στοιχεία από τα παράθυρα 98 /.2000 /.2003/lejtoyrgjko' σύστημα NT/$l*XP/$l*VISTA που παρέχουν το εξαιρετικά εντυπωσιακό γραφικό ενδιάμεσο με τον χρήστη που το καθιστούν εύκολο να λειτουργήσουν.

Price : $79.99

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του λογισμικού αποκατάστασης στοιχείων παραθύρων

  • Παρέχει την υποστήριξη για το σύστημα αρχείων VFAT, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS και NTFS5.
  • Μακροχρόνιο όνομα αρχείων κονσερβών και φάκελλοι κατά την διάρκεια της επανεγκατάστασης.
  • Παρέχει ότι η βαθμιαία αποκατάσταση στοιχείων ως εκ τούτου αυτό είναι εύχρηστη.
  • Ανακτήστε τα στοιχεία από τα προηγουμένως υπάρχοντα χωρίσματα.
  • Ανακτήστε τα στοιχεία από την κακή μολυσμένη τομέας κίνηση.
  • Ανακτεί τα στοιχεία που χάνονται λόγω στα χαλασμένα, επικαλυμμένα ή αλλοιωμένα χωρίσματα σε όλες τις λογικές συντριβές.
  • Ανακτήστε τα διαγραμμένους αρχεία και τους φακέλλους ακόμα και μετά από τη διαγραφή τους από το ανακύκλωσης δοχείο ή τη χρησιμοποίηση των κλειδιών Shift+Del.