Το λίπος παραθύρων συνέτριψε το λογισμικό αποκατάστασης αρχείων στοιχείων χωρισμάτων σκληρών δίσκων ανακτά τον επικαλυμμένο ελλείποντα πίνακα κατανομής αρχείων fat32 ανακτεί τους χαλασμένους καταλόγους scsi sata τομέα IDE των μποτών eide

ΠΑΧΥ λογισμικό αποκατάστασης στοιχείων

Το ΠΑΧΥ λογισμικό αποκατάστασης στοιχείων παραθύρων ανακτά και ανακτεί όλους τα σημαντικούς αρχεία στοιχείων και τους φακέλλους σας από το χαλασμένο λογικά συντριφθέν FAT 16, ΠΑΧΙΑ 32 χωρίσματα στο λειτουργικό σύστημα παραθύρων XP, παραθύρων το 2000 και παραθύρων το 2003. Το ΠΑΧΥ λογισμικό αποκατάστασης στοιχείων ανακτεί τα στοιχεία ακόμα κι αν ο κατάλογος ρίζας, ο τομέας των μποτών ή λήμματα κατανομής αρχείων τα επιτραπέζια αλλοιώνονται και ανακτά επίσης τα στο παρελθόν υπάρχοντα χαλασμένα χωρίσματα.

Η παχιά αποκατάσταση στοιχείων είναι ασφαλές, μη καταστρεπτικό λογισμικό που σας βοηθά για να ανακτήσει τα χαμένα αρχεία και τους καταλόγους από το μέσο απομνημόνευσης σκληρών δίσκων. Παρέχει την αποκατάσταση από τα στοιχεία που χάνονται λόγω επικαλυμμένος, σχηματοποιημένος, διαγραμμένος ή αλλοιωμένος χωρίσματα σε όλες τις λογικές συντριβές. Όταν το λογισμικό τρέχει, μια πλήρης ανίχνευση της χαλασμένης κίνησης εκτελείται για να ανακτήσει και να εντοπίσει τα χαμένους αρχεία και τους φακέλλους.

Price : $69

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ΠΑΧΙΟΥ λογισμικού αποκατάστασης στοιχείων

  • Συντηρεί όλους τα μακροχρόνιους ονόματα αρχείων και τους φακέλλους κατά τη διάρκεια της επανεγκατάστασης.
  • Ανακτεί τα στοιχεία που χάνονται λόγω στα σχηματοποιημένα, χαλασμένα, επικαλυμμένα, διαγραμμένα ή αλλοιωμένα χωρίσματα σε όλες τις λογικές συντριβές.
  • Παρέχει την ενσωματωμένη βαθμιαία βοήθεια αποκατάστασης στοιχείων.
  • Ανακτεί τα αρχεία ή τους φακέλλους από τα προηγουμένως υπάρχοντα χωρίσματα.
  • Παρέχει το καλύτερο γραφικό ενδιάμεσο με τον χρήστη (GUI) για την εύκολη αποκατάσταση στοιχείων.
  • Ανακτεί το διαγραμμένο εκκενωμένο ανακύκλωσης δοχείο αρχείων και φακέλλων ακόμη και, σχηματοποιημένες τις χώρισμα λογικές κινήσεις lost/missing/deleted, να λείψει ή χαμένους αρχεία και τους φακέλλους.
  • Σύστημα αρχείων FAT16 FAT32 υποστήριξης FAT12 λογισμικού.